om projektet

Tillsammans vill vi skapa attraktion kring vår kommun och plats. I detta projektet, makerspace som kompetensforum, har Vaggeryds bibliotek kopplat ihop sig med skolan, engagerade kommuninvånare och det lokala näringslivet i Vaggeryds kommun.

bygga broar

För cirka sex år sedan startade Kerstin Nordenstam Vaggeryds kommuns idag så omtalade ReMida. ReMida är ett kreativt återanvändningscentrum för spillmaterial från Vaggeryds kommuns många tillverkande företag. Med en pedagogik som uppmuntrar nyfikenhet, kreativitet och utforskande arbetssätt används material från ReMida i undervisningen i förskolan.

Den första ReMida-generationen har nu nått högstadieåldern och Vaggeryds kommun har fått kvitto på satsningen: intresset för teknik har bevisat sig.

 – Jodå säger, Anna Kjellen, högstadielärare på Fågelforsskolan i Skillingaryd, både jag och Emelie Åsberg, min kollega på Hjortsjöskolan i Vaggeryd upplever samma sak: det är en helt annan nivå på samtalen med eleverna som kommer nu! De pratar hur naturligt och avslappnat som helst om olika möjliga lösningar på konstruktioner till exempel, helt enkelt för att de har fått arbeta i olika material och undersökt och dragit slutsatser, sådant som teknik väldigt mycket handlar om.

ta vara på lusten

I detta projekt som heter makerspace som kompetensforum vill vi ta tillvara på det ökade intresset, den självklara inställningen som den första ReMida-generationen fått till ordet teknik och uppmuntra den utforskningslusta de fått med sig. Detta ska vi göra genom att utveckla Vaggeryds biblioteks så kallade makerspace ihop med kommunens två högstadieskolor.

I projektet ska vi ta fram material och skapa ett hållbart och fungerande arbetssätt för hur vi kan arbeta med teknik i skolan och på biblioteket. I projektet har vi till exempel korsläst läroplanen för teknikundervisningen på högstadiet mot de möjligheter vi hittar i en 3D-skrivare, ritprogram, programmering av elektronik som bibliotekets makerspace har. När skolan inte använder det framtagna materialet ska en intresserad allmänhet kunna utforska materialet i bibliotekets makerspace.

idekatalog-bild1

I projektet ska även elever redan vid tidig ålder bygga relationer till det lokala näringslivet i Vaggeryds kommun. Elever ska till exempel få testa på att jobba som ingenjörer på riktigt, samtidigt som de motiveras att nå målen i kursplanen. Tanken är att utgå från verkliga uppdrag  från teknikföretag i Vaggeryds kommun. Ytterligare ett mål med projektet är att få fler elever att välja Vaggeryds kommuns egna gymnasium, Fenix, framför att pendla till Jönköping.

 

Skolan är grunden för industrins kompetensförsörjning i Vaggeryds kommun.

 

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020, Leader Västra Småland och Vaggeryds kommun.